Maskintransport

Vi kan erbjuda transporter av maskiner och redskap upp till 21 ton så som flytt av grävmaskiner, hjullastare, fordon, helikoptrar, byggbaracker etc.

Våra lastbilar är miljögodkända och får köras inom Göteborgs stad.
Vi kan även erbjuda transporter utanför 031 området.