Hem

Välkommen till 

Rockys

Det lilla åkeriet med de stora resurserna

OM OSS


Rockys Entreprenad startades 2010 av Johan Friborg.

Bilarna har Göteborg som sin utgångsort.


Vi innehar kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och är medlem i ME

Vi har tillstånd att transportera farligt och icke farligt avfall.

Vi har den kunskap och utrustning som krävs för totalentreprenader och transporter.
Vi har egna lastbilar för transport av schaktmassor, grus, singel, fyllnadsmaterial, jord m.m.
Vi har även anläggare,maskinister, hjullastare och grävmaskin så att vi kan utföra alla typer av jobb inom entreprenad.